• One element is not displayed on the frontend because the extension is not validated.
  • One element is not displayed on the frontend because the extension is not validated.
  • One element is not displayed on the frontend because the extension is not validated.
  • One element is not displayed on the frontend because the extension is not validated.
  • One element is not displayed on the frontend because the extension is not validated.
  • One element is not displayed on the frontend because the extension is not validated.
  • One element is not displayed on the frontend because the extension is not validated.
  • One element is not displayed on the frontend because the extension is not validated.
  • One element is not displayed on the frontend because the extension is not validated.
  • One element is not displayed on the frontend because the extension is not validated.
  • One element is not displayed on the frontend because the extension is not validated.

Conditii de calatorie Covid-19

Финляндия (FI)

Data ultimei actualizări: 17.09.2020

STARE DE URGENȚĂ: NU (se mențin restricțiile privind traficul la frontiere până la data de 18 octombrie 2020)

Restricțiile la intrarea în Republica Finlanda au fost parțial ridicate, parțial modificate și parțial extinse în conformitate cu decizia Guvernului, pe baza valorilor limită stabilite de autoritățile medicale și rămân valabile până la data de 18 octombrie 2020. Guvernul va revizui deciziile privind restricțiile odată la două săptămâni și va lua noi decizii dacă este necesar.

Începând cu data de 19 septembrie, Finlanda va ridica restricțiile de călătorie pentru cetățenii provenind din țările cu o incidență a cazurilor de sub 25 la 100.000 de locuitori. Această măsură va fi revizuită la fiecare 2 săptămâni, în funcție de evoluția situației epidemiologice din fiecare țară în parte.

Controalele la frontierele interne, adică controlul traficului de frontieră între Finlanda și un alt stat Schengen și restricțiile de intrare, au fost eliminate în traficul dintre Finlanda și Italia, Grecia, Liechtenstein, Malta, Germania, Slovacia, Ungaria, Norvegia, Danemarca, Islanda, Estonia, Letonia și Lituania, precum și în ceea ce privește traficul cu bărci de agrement între statele Schengen. Traficul la frontierele interne este posibil fără restricții pe toate aeroporturile și toate porturile, cu condiția ca zona de trafic să fie deschisă potrivit listei de state sus-menționate. În ceea ce privește traficul cu bărci de agrement, nu este necesară inspecția la frontieră după abolirea controalelor la frontiera internă.

Restricțiile de intrare la frontierele interne continuă la frontiera terestră finlandeză-suedeză și în ceea ce privește traficul dintre Finlanda și Belgia, Republica Cehă, Confederația Elvețiană, Franța, Italia, Luxemburg, Olanda, Portugalia, Slovenia și  Spania, cu excepția traficului cu bărci de agrement. În măsura în care controlul la frontierele interne continuă, traficul de întoarcere în Finlanda, călătoriile lucrătorilor sezonieri și alt trafic necesar sunt permise la frontierele interne. Alte transporturi esențiale includ, printre altele, călătoriile pentru motive familiale și pentru motive personale esențiale. Traficul necesar include și aranjamentele legate de proprietate.

Restricțiile privind traficul la frontierele externe, adică traficul dintre Finlanda și un stat non-Schengen, au fost ridicate pentru traficul dintre Finlanda și Cipru, Irlanda, San Marino și Vatican. În măsura în care restricțiile privind traficul la frontierele externe au fost ridicate, traficul la frontierele externe va fi posibil fără restricții, printre altele, la toate aeroporturile și toate porturile, cu condiția ca zona de trafic să fie deschisă. Un străin trebuie să se asigure că îndeplinește condițiile pentru intrare și reședință.

Restricțiile privind traficul de frontierele externe vor continua pentru statele membre ale UE care nu sunt state Schengen, pentru Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord și anumite state terțe, recomandate de Consiliul Uniunii Europene. Astfel, restricțiile de intrare vor continua până la data de 18 octombrie 2020 în ceea ce privește traficul dintre Finlanda și Andorra, Bulgaria, Croația, România, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, precum și Monaco.

Călătoriile de afaceri și intrarea din alte motive necesare sunt permise în traficul dintre Finlanda și Republica Coreea, Georgia, Japonia, Rwanda, Thailanda, Tunisia, Uruguay și Noua Zeelandă.

Restricțiile privind traficul la frontierele externe rămân neschimbate pentru toate celelalte state non-Schengen. În măsura în care restricțiile privind traficul la frontierele externe rămân neschimbate, întoarcerea în Finlanda și intrarea în Finlanda pentru alte motive justificate sunt permise. Totodată este permis tranzitul pe aeroport. Intrarea în Finlanda a membrilor de familie ai unui cetățean finlandez este permisă, indiferent de cetățenie. De asemenea, este posibilă acostarea navelor de croazieră care sosesc în Finlanda, fără permisiunea de a vizita țara.

În ceea ce privește revenirea în Republica Finlanda, prin punctele de trecere a frontierelor interne vizate de controale, aceasta este posibilă prin diferite mijloace de transport, în caz de necesitate. Sunt considerate cazuri urgente justificate: probleme familiale, personale sau în legătură cu proprietăți imobiliare (apartament sau casă de vacanță) deținute în Republica Finlanda. În afara cetățenilor finlandezi, aceste prevederi sunt aplicabile tuturor cetățenilor din statele membre UE și din spațiul Schengen care locuiesc în Finlanda și membrilor de familie ai acestora, precum și resortisanților statelor terțe care locuiesc în Finlanda cu permis de ședere, cetățenilor din statele membre UE și din spațiul european Schengen, precum și din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.

Este permis accesul prin punctele de trecere a frontierelor externe al persoanelor care se întorc în Republica Finlanda, precum și tranzitarea aeroportului Helsinki-Vantaa, sau în alte cazuri justificate. Persoanelor aflate în tranzit în aeroportul Helsinki-Vantaa nu li se permite părăsirea zonei de tranzit aeroportuar sau intrarea pe teritoriul Finlandei.

Întoarcerea în Finlanda a membrilor de familie ai unui cetățean finlandez este posibilă, indiferent de naționalitate. 

Instrucțiunile Poliției de Frontieră finlandeze cu privire la traficul de frontieră:

Conform deciziei Guvernului Republicii Finlanda, s-a dispus extinderea parțială a controlului la frontierele interne și restricționarea traficului de la frontierele externe a Republicii Finlanda până la data de 18 octombrie 2020.

Întoarcerea în Finlanda este permisă: 

a) cetățenilor finlandezi și membrilor de familie ai acestora;

b) cetățenilor din statele membre UE și din spațiul Schengen care au domiciliul sau reședința în Finlanda și membrilor de familie ai acestora;

c) resortisanților statelor terțe cu domiciliul în Finlanda, posesori ai unui permis de ședere.

Întoarcerea către alte state membre UE și din spațiul Schengen se aplică:

(a) resortisanților altor state membre UE și din spațiul Schengen și membrilor de familie ai acestora;

(b) în cazul deținerii unui permis de ședere eliberat resortisanților statelor terțe cu domiciliul în alt stat membru UE sau din spațiul Schengen.

Călătoriile în interes de muncă și alte călătorii esențiale sunt permise următoarelor categorii de persoane:

a) lucrători, inclusiv transfrontalieri, în baza unui contract de muncă sau a unei misiuni;

b) diplomați, personalul organizațiilor internaționale, personalul militar și personalul organizațiilor de ajutor, în vederea îndeplinirii atribuțiilor de serviciu;

c) persoane care studiază în Finlanda;

d) persoane cu permis de ședere finlandez și cetățeni ai statelor membre UE și din spațiul Schengen care și-au înregistrat dreptul de ședere în Republica Finlanda;

e) persoane care călătoresc pentru motive de familie, daca membrii de familie sunt cetățeni finlandezi sau cetățeni străini cu permis de rezidență în Finlanda (de exemplu, întâlnirea cu rudele, înmormântare, nunți, concediu medical);

f) persoane care au nevoie de protecție internațională sau călătoresc din motive umanitare;

g) persoane aflate în alte situații excepționale (de exemplu, chestiuni personale justificate, reprezentanți ai mass-media străine, chestiuni imobiliare, întreținerea unei locuințe de agrement proprietate personală, situată în Finlanda).

Sunt considerați rezidenți legali în Finlanda: cetățenii din statele membre UE și din spațiul Schengen care și-au înregistrat dreptul de ședere în Finlanda și membrii familiilor acestora, precum și cetățenii unui terț stat care locuiesc în Finlanda în baza unui permis de rezidență. Sunt considerate persoane cu rezidență într-un alt stat membru UE: cetățenii respectivei țări, cetățenii din alte state membre UE care și-au înregistrat dreptul de rezidență în respectiva țară și membrii familiei lor și cetățenii unui stat terț care locuiesc în respectiva țară în baza unui permis de rezidență.

Deplasare necesară în interes de serviciu înseamnă, de exemplu, trafic transfrontalier pentru persoane care aparțin unor echipaje ale curselor aeriene sau maritime.

Alte deplasări cu caracter de necesitate includ traficul care vizează aprovizionarea serviciilor de urgență și medicale și părăsirea Finlandei de către cetățenii unui stat terț.

Controalele la frontiera internă se efectuează pe baza evaluărilor de risc ale autorităților competente în domeniul securității naționale și sănătății publice.

Justificarea intrării pe teritoriul finlandez în ceea ce privește lucrătorii cu contract de muncă, inclusiv transfrontalieri, este determinată în timpul verificărilor efectuate la frontieră, acestora putând să li se solicite prezentarea documentelor doveditoare ale îndeplinirii cerințelor de intrare. Aceste documente se pot referi în special la informații privind relația de muncă și misiunea pe care o desfășoară. Intrarea cetățenilor statelor membre UE ca forță de muncă străină sezonieră este permisă în același mod ca și în cazul lucrătorilor transfrontalieri.

Alte motive de călătorie sunt evaluate de la caz la caz, pe baza informațiilor prezentate în timpul verificării la frontieră, iar decizia de permitere sau refuz de intrare aparține exclusiv poliției de frontieră finlandeze. Este obligatorie prezentarea documentului de călătorie necesar și, după caz, a vizei de intrare sau a permisului de ședere.

Instrucțiuni privind carantina pentru cei care sosesc în Republica Finlanda

În conformitate cu decizia Institutului finlandez de Sănătate Publică (THL), România a fost încadrată în grupul „țărilor roșii”, cu o incidență a cazurilor de Covid-19 de peste 25 la 100.000 de locuitori. Astfel, pasagerilor care sosesc din aceste „țări roșii” le sunt recomandate testarea la intrarea în Finlanda și, respectiv, carantina voluntară timp de 14 zile, la adresa de domiciliu sau reședință. Pasagerilor cu simptome vizibile le va fi impusă carantina timp de 2 săptămâni. Testările rămân voluntare, dar cei care refuză vor trebui să dea explicații unui medic prezent în aeroport.

În perioada de carantină voluntară NU sunt permise deplasarea între locul de muncă și locul de reședință și nici frecventarea școlii. Guvernul finlandez are în vedere instituirea de sancțiuni pecuniare sau chiar privative de libertate pentru persoanele care nu respectă recomandarea de izolare la domiciliu la întoarcerea în Finlanda din statele cu risc ridicat de transmitere a virusului SARS-CoV-2. Perioada de izolare poate fi scurtată dacă un al doilea test Covid-19, efectuat după cel puțin 72 de ore de la intrarea în Finlanda, este negativ.

Începând de vineri, 07 august 2020, la sosirea pe aeroportul Helsinki-Vantaa pasagerii curselor venite din țări cu risc ridicat de transmitere a virusului SARS-CoV-2 au fost direcționați către punctul de testare COVID 19 recent înființat, fiind testați în mod aleatoriu. Testarea este gratuită și nu este încă obligatorie, existând doar o recomandare fermă în acest sens. Începând însă cu data de 1 octombrie, pasagerii care sosesc dintr-o țară cu o incidență a cazurilor de peste 25 la 100.000 de locuitori, printre care și România, vor fi testați obligatoriu la intrarea în țară, dacă nu prezintă la debarcare un certificat medical negativ, eliberat cu cel mult 72 de ore înaintea sosirii în Finlanda.

Pasagerii care sosesc în țară sunt informați, de asemenea, cu privire la ghidurile finlandeze de igienă și de distanțare socială, la recomandarea de a evita contactul fizic cu grupurile de risc timp de 14 zile, precum și la tratament în caz de necesitate, iar în perspectivă despre instrucțiunile privind instalarea unei aplicații mobile.

Persoana care pleacă în călătorie trebuie să se informeze cu privire la reglementările de intrare și carantină din statul de destinație și să țină seama de recomandările de carantină privind întoarcerea în Republica Finlanda. Este necesară o asigurare personală de călătorie în contextul dat de pandemie.

Totodată, se recomandă consultarea regulilor privind auto-izolarea și igiena publicate pe pagina de internet a Institutului Național de Sănătate https://thl.fi/en/web/infectious-diseases-and-vaccinations/what-s-new/coronavirus-covid-19-latest-updates/travel-and-the-coronavirus-pandemic  precum și a comunicatelor oficiale publicate și actualizate de către autoritățile finlandeze competente: https://www.raja.fi/current_issues/guidelines_for_border_traffic

Vă recomandăm să consultați  Ghidul lucrătorului român pentru sprijinirea cetățenilor români care muncesc sau doresc să muncească într-un stat membru al Uniunii Europene => (https://mmuncii.ro/j33/index.php/ro/2014-domenii/munca/mobilitatea-fortei-de-munca),  precum și informațiile actualizate pe pagina de internet a MAE, la secțiunea COVID-19 - Link-uri și contacte utile - Informații relevante pentru cetățenii români care se deplasează în străinătate ca lucrători - http://www.mae.ro/node/51759 .

Atenționări cu privire la angajarea în Finlanda pe perioada pandemiei COVID-19 sunt disponibile aici https://helsinki.mae.ro/local-news/1116 .

Precizări privind accesul lucrătorilor sezonieri în Finlanda: http://helsinki.mae.ro/local-news/1120

Date de contact ale Ambasadei României în Finlanda – AICI.

Южный Судан

Publicat 22.04.2020 Zboruri către Sudanul de Sud sunt suspendate -. Acest lucru nu se aplică zborurilor umanitare și de evacuare, cu o aprobare din partea Grupului operativ la nivel înalt din Sudan...

Data ultimei actualizări: 21.09.2020 STARE DE URGENȚĂ: NU (Stare de calamitate, începând cu data de 26.05.2020, fără termen) RESTRICȚII DE INTRARE PE TERITORIUL NAȚIONAL: Prin noul decret prezidenț ...
Powered by ChronoConnectivity 6 - ChronoEngine.com